กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
ฟีลเคียร์ 1
4
2
ฟจอลเนอร์
เลคเนียร์ เรกยะวิก
2
2
ฟีลเคียร์
ฟจอลเนอร์
5
0
ไออาร์ เรกยะวิก
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
2
4
เลคเนียร์ เรกยะวิก 1
ไออาร์ เรกยะวิก
3
5
ฟจอลเนอร์
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
0
4
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค
เลคเนียร์ เรกยะวิก
2
1
ฟีลเคียร์
ไออาร์ เรกยะวิก
3
1
เลคเนียร์ เรกยะวิก 1
ฟีลเคียร์
5
2
ไออาร์ เรกยะวิก
ฟจอลเนอร์
2
0
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
เคอาร์ เรย์ยาวิค
เฟรม เรย์จาวิค 1
4
2
วาลูร์ เรย์ยาวิค
ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค
7
1
วาลูร์ เรย์ยาวิค
เคอาร์ เรย์ยาวิค
2
5
ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค
เฟรม เรย์จาวิค
1
3
เฟรม เรย์จาวิค
วาลูร์ เรย์ยาวิค
เลื่อน
เคอาร์ เรย์ยาวิค
ธอร์ตตูร์ เรย์ยาวิค
1
3