เวลา ทีม เต็ม
จีน(ญ)
เกาหลีเหนือ(ญ)
0
1
ญี่ปุ่น(ญ)
จีน-ไต้หวัน (ญ)
8
2
จีน-ไต้หวัน (ญ)
เกาหลีเหนือ(ญ)
0
7
จีน(ญ)
ญี่ปุ่น(ญ)
2
0
ญี่ปุ่น(ญ)
เกาหลีเหนือ(ญ)
0
2
จีน(ญ)
จีน-ไต้หวัน (ญ)
2
2