รอบรองชนะเลิศ
เวลา ทีม เต็ม
โซฮาร์ คลับ
บาห์ลา
1
2
อัล ซีบ
ibri
2
2
บาห์ลา
โซฮาร์ คลับ
1
2
ibri
อัล ซีบ
0
1