ชิงอันดับ 3
เวลา ทีม เต็ม
เอลซัลวาดอร์ (ญ)
Centro Caribe Sports (W)
2
1