กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
อัฟกานิสถาน (ฟุตบอลชายหาด)
มาเลเซีย (ฟุตบอลชายหาด)
2
2
ไทย(ฟุตบอลชายหาด)
ปาเลสไตน์ (ฟุตบอลชายหาด)
2
5
ปาเลสไตน์ (ฟุตบอลชายหาด)
อัฟกานิสถาน (ฟุตบอลชายหาด)
3
2
ไทย(ฟุตบอลชายหาด)
มาเลเซีย (ฟุตบอลชายหาด)
5
4
มาเลเซีย (ฟุตบอลชายหาด)
ปาเลสไตน์ (ฟุตบอลชายหาด)
5
6
ไทย(ฟุตบอลชายหาด) 1
อัฟกานิสถาน (ฟุตบอลชายหาด)
2
0
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
เลบานอน (ฟุตบอลชายหาด)
จีน (ฟุตบอลชายหาด)
5
3
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ฟุตบอลชายหาด)
คีร์กีซสถาน (ฟุตบอลชายหาด)
6
1
คีร์กีซสถาน (ฟุตบอลชายหาด)
เลบานอน (ฟุตบอลชายหาด)
2
11
จีน (ฟุตบอลชายหาด)
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ฟุตบอลชายหาด)
2
6
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (ฟุตบอลชายหาด)
เลบานอน (ฟุตบอลชายหาด)
3
2
จีน (ฟุตบอลชายหาด)
คีร์กีซสถาน (ฟุตบอลชายหาด)
9
3
กลุ่ม C
เวลา ทีม เต็ม
บาห์เรน(ฟุตบอลชายหาด)
กาตาร์(ฟุตบอลชายหาด)
5
2
ญี่ปุ่น (ฟุตบอลชายหาด)
คูเวต (ฟุตบอลชายหาด)
8
1
คูเวต (ฟุตบอลชายหาด)
บาห์เรน(ฟุตบอลชายหาด)
2
5
กาตาร์(ฟุตบอลชายหาด)
ญี่ปุ่น (ฟุตบอลชายหาด)
1
7
ญี่ปุ่น (ฟุตบอลชายหาด)
บาห์เรน(ฟุตบอลชายหาด)
6
2
กาตาร์(ฟุตบอลชายหาด)
คูเวต (ฟุตบอลชายหาด)
1
8
กลุ่ม D
เวลา ทีม เต็ม
อิรัก (ฟุตบอลชายหาด)
อิหร่าน(ฟุตบอลชายหาด)
2
5
โอมาน (ฟุตบอลชายหาด)
อิรัก (ฟุตบอลชายหาด)
6
3
อิหร่าน(ฟุตบอลชายหาด)
โอมาน (ฟุตบอลชายหาด)
3
4