รอบที่ 1
เวลา ทีม เต็ม
ยูเอ็มเอฟ เซลฟอสส์ (ญ)
ฟจาแด็บ ฮอตตูร เลคเนียร์ (ญ)
อัฟตูเลดิ้ง (ญ)
ไอบีวี เวสต์มานเนียยาร์ (ญ)
HK Kopavogur (W)
Grotta Women's
อัคราเนส(ญ)
กรินดาวิค (ญ)
เฟรม เรย์จาวิค (ญ)
ไออาร์ เรกยะวิก(ญ)