รอบที่ 14
เวลา ทีม เต็ม
เอสเอชบี ดานัง
Hoa Binh
2
0
ด่องตัมลองอัน
บ่าเลีย หวุงเต่า เอฟซี
2
0
ฟ๋อเฮียนเอฟซี
ด่งท้าป
3
0
Tuan Tu Phu Tho
ทีทีบีดี ฟูดอง 1
0
0
บิ่ญ เฟือก
Huda Hue
2
1