เวลา ทีม เต็ม
ไอร์แลนด์
เวลส์
3
0
สกอตแลนด์
ไอร์แลนด์เหนือ
3
0
ไอร์แลนด์
ไอร์แลนด์เหนือ 1
5
0
สกอตแลนด์
เวลส์
3
1
เวลส์
ไอร์แลนด์เหนือ
2
0
ไอร์แลนด์
สกอตแลนด์
1
0