รอบที่ 15
เวลา ทีม เต็ม
ออสเตอร์ ไอเอฟ
จีไอเอฟ ซันด์สวาลล์
เกเฟล ไอเอฟ
เทรลเลบอร์ก เอฟเอฟ
ไอเค ออเดวอร์ด
เฮลซิงบอร์ก
โอเรโบร
ออร์ไกร์ท
ออสเตอร์ซุนด์เอฟเค
เดเกอร์ฟอร์ส ไอเอฟ
แซนด์ไวเค่นส์ ไอเอฟ
อัตซิคเท็นส์ บีเค
สค็อปดี้ เอไอเค
ไอเค บราเก้
วาลเบิร์ก เอฟซี
แลนด์สโครน่า