เวลา ทีม เต็ม
เลบานอน (ฟุตบอลชายหาด)
อังกฤษ (ฟุตบอลชายหาด)
4
2
ไนจีเรีย (ฟุตบอลชายหาด)
ไอวอรี่โคสต์(ฟุตบอลชายหาด)
3
6
ไอวอรี่โคสต์(ฟุตบอลชายหาด)
เลบานอน (ฟุตบอลชายหาด)
5
4
ไนจีเรีย (ฟุตบอลชายหาด)
อังกฤษ (ฟุตบอลชายหาด)
8
6
ไอวอรี่โคสต์(ฟุตบอลชายหาด)
อังกฤษ (ฟุตบอลชายหาด)
6
4
ไนจีเรีย (ฟุตบอลชายหาด)
เลบานอน (ฟุตบอลชายหาด)
7
4