รอบแบ่งกลุ่ม
กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
มอลโดว่า (ฟุตซอล)
ไซปรัส(ฟุตซอล)
7
1
สเปน (ฟุตซอล)
มอลโดว่า (ฟุตซอล)
7
2
ไซปรัส(ฟุตซอล)
สเปน (ฟุตซอล)
0
11
สเปน (ฟุตซอล)
ไซปรัส(ฟุตซอล)
13
0
ไซปรัส(ฟุตซอล)
มอลโดว่า (ฟุตซอล)
0
2
มอลโดว่า (ฟุตซอล)
สเปน (ฟุตซอล)
0
4
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
ออสเตรีย(ฟุตซอล)
11
0
จอร์เจีย (ฟุตซอล)
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
4
2
ออสเตรีย(ฟุตซอล)
จอร์เจีย (ฟุตซอล)
2
3
จอร์เจีย (ฟุตซอล)
ออสเตรีย(ฟุตซอล)
6
4
ออสเตรีย(ฟุตซอล)
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
1
6
เบลเยี่ยม(ฟุตซอล)
จอร์เจีย (ฟุตซอล)
4
7
กลุ่ม C
เวลา ทีม เต็ม
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ฟุตซอล)
อาร์เมเนีย(ฟุตซอล)
3
4
สาธารณรัฐเช็ก(ฟุตซอล)
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ฟุตซอล)
4
2
อาร์เมเนีย(ฟุตซอล)
สาธารณรัฐเช็ก(ฟุตซอล)
4
2
สาธารณรัฐเช็ก(ฟุตซอล)
อาร์เมเนีย(ฟุตซอล)
1
4
อาร์เมเนีย(ฟุตซอล)
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ฟุตซอล)
3
2
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ฟุตซอล)
สาธารณรัฐเช็ก(ฟุตซอล)
1
5
กลุ่ม D
เวลา ทีม เต็ม
โปรตุเกส (ฟุตซอล)
เบลารุส(ฟุตซอล)
5
3
ลิธัวเนีย(ฟุตซอล)
โปรตุเกส (ฟุตซอล)
0
6
โปรตุเกส (ฟุตซอล)
ลิธัวเนีย(ฟุตซอล)
2
0
ลิธัวเนีย(ฟุตซอล)
เบลารุส(ฟุตซอล)
2
1
เบลารุส(ฟุตซอล)
ลิธัวเนีย(ฟุตซอล)
2
2
เบลารุส(ฟุตซอล)
โปรตุเกส (ฟุตซอล)
2
4
กลุ่ม E
เวลา ทีม เต็ม
สโลวีเนีย(ฟุตซอล)
มอนเตเนโกร(ฟุตซอล)
3
1
คาซัคสถาน (ฟุตซอล)
สโลวีเนีย(ฟุตซอล)
2
0
มอนเตเนโกร(ฟุตซอล)
คาซัคสถาน (ฟุตซอล)
1
5
คาซัคสถาน (ฟุตซอล)
มอนเตเนโกร(ฟุตซอล)
7
0
มอนเตเนโกร(ฟุตซอล)
สโลวีเนีย(ฟุตซอล)
1
4
สโลวีเนีย(ฟุตซอล)
คาซัคสถาน (ฟุตซอล)
3
3
กลุ่ม F
เวลา ทีม เต็ม
โปแลนด์(ฟุตซอล)
กรีซ(ฟุตซอล)
3
0
อาเซอร์ไบจาน (ฟุตซอล)
โปแลนด์(ฟุตซอล)
4
3
กรีซ(ฟุตซอล)
อาเซอร์ไบจาน (ฟุตซอล)
0
7
กรีซ(ฟุตซอล)
โปแลนด์(ฟุตซอล)
1
4
อาเซอร์ไบจาน (ฟุตซอล)
กรีซ(ฟุตซอล)
5
2
โปแลนด์(ฟุตซอล)
อาเซอร์ไบจาน (ฟุตซอล)
7
2
กลุ่ม G
เวลา ทีม เต็ม
ฮังการี (ฟุตซอล)
อิสราเอล(ฟุตซอล)
2
2
โครเอเชีย (ฟุตซอล)
ฮังการี (ฟุตซอล)
5
1
อิสราเอล(ฟุตซอล)
โครเอเชีย (ฟุตซอล)
0
7
โครเอเชีย (ฟุตซอล)
อิสราเอล(ฟุตซอล)
6
1
อิสราเอล(ฟุตซอล)
ฮังการี (ฟุตซอล)
1
6
ฮังการี (ฟุตซอล)
โครเอเชีย (ฟุตซอล)
1
1
กลุ่ม H
เวลา ทีม เต็ม
โรมาเนีย(ฟุตซอล)
เดนมาร์ก(ฟุตซอล)
5
1
ฟินแลนด์(ฟุตซอล)
โรมาเนีย(ฟุตซอล)
1
2
เดนมาร์ก(ฟุตซอล)
ฟินแลนด์(ฟุตซอล)
0
6
โรมาเนีย(ฟุตซอล)
ฟินแลนด์(ฟุตซอล)
0
0
เดนมาร์ก(ฟุตซอล)
โรมาเนีย(ฟุตซอล)
3
5
ฟินแลนด์(ฟุตซอล)
เดนมาร์ก(ฟุตซอล)
4
1
กลุ่ม I
เวลา ทีม เต็ม
นอร์เวย์(ฟุตซอล)
เซอร์เบีย (ฟุตซอล)
2
4
ฝรั่งเศส(ฟุตซอล)
นอร์เวย์(ฟุตซอล)
9
1
เซอร์เบีย (ฟุตซอล)
ฝรั่งเศส(ฟุตซอล)
0
0
เซอร์เบีย (ฟุตซอล)
นอร์เวย์(ฟุตซอล)
5
1
นอร์เวย์(ฟุตซอล)
ฝรั่งเศส(ฟุตซอล)
1
3
ฝรั่งเศส(ฟุตซอล)
เซอร์เบีย (ฟุตซอล)
2
0
กลุ่ม J
เวลา ทีม เต็ม
สวีเดน(ฟุตซอล)
มาเซโดเนีย(ฟุตซอล)
5
2
มาเซโดเนีย(ฟุตซอล)
อิตาลี (ฟุตซอล)
3
3
อิตาลี (ฟุตซอล)
สวีเดน(ฟุตซอล)
6
1
อิตาลี (ฟุตซอล)
มาเซโดเนีย(ฟุตซอล)
6
3
มาเซโดเนีย(ฟุตซอล)
สวีเดน(ฟุตซอล)
3
1
สวีเดน(ฟุตซอล)
อิตาลี (ฟุตซอล)
7
7
กลุ่ม K
เวลา ทีม เต็ม
เนเธอร์แลนด์ (ฟุตซอล)
โคโซโว(ฟุตซอล)
2
1
ยูเครน(ฟุตซอล)
โคโซโว(ฟุตซอล)
3
1
ยูเครน(ฟุตซอล)
เนเธอร์แลนด์ (ฟุตซอล)
4
2
โคโซโว(ฟุตซอล)
ยูเครน(ฟุตซอล)
2
5
โคโซโว(ฟุตซอล)
เนเธอร์แลนด์ (ฟุตซอล)
3
3
เนเธอร์แลนด์ (ฟุตซอล)
ยูเครน(ฟุตซอล)
1
1
กลุ่ม L
เวลา ทีม เต็ม
ลัตเวีย(ฟุตซอล)
เยอรมนี(ฟุตซอล)
5
1
สโลวะเกีย(ฟุตซอล)
ลัตเวีย(ฟุตซอล)
3
0
เยอรมนี(ฟุตซอล)
สโลวะเกีย(ฟุตซอล)
1
1
สโลวะเกีย(ฟุตซอล)
เยอรมนี(ฟุตซอล)
0
0
เยอรมนี(ฟุตซอล)
ลัตเวีย(ฟุตซอล)
3
1
ลัตเวีย(ฟุตซอล)
สโลวะเกีย(ฟุตซอล)
0
4