เวลา ทีม เต็ม
ยะโฮร์ (ยู23)
สิงคโปร์ไลออนส์ 12 1
2
1
กลันตัน (ยู23)
เปรัค(ยู23)
3
0
พีเคเอ็นเอส เอฟซี(ยู 23)
ยะโฮร์ (ยู23)
1
2
สิงคโปร์ไลออนส์ 12
กลันตัน (ยู23)
2
1
เปรัค(ยู23)
พีเคเอ็นเอส เอฟซี(ยู 23)
0
0
ยะโฮร์ (ยู23)
กลันตัน (ยู23)
1
0
ยะโฮร์ (ยู23)
เปรัค(ยู23)
1
1
สิงคโปร์ไลออนส์ 12
พีเคเอ็นเอส เอฟซี(ยู 23)
3
0
กลันตัน (ยู23)
พีเคเอ็นเอส เอฟซี(ยู 23)
4
0
เปรัค(ยู23)
สิงคโปร์ไลออนส์ 12
0
2