รอบที่ 22
เวลา ทีม เต็ม
Rekord Bielsko Biala (W)
โปกอน(W)
Pogon Tczew (W)
เคเคพีเค เมดิค โคนิน (ญ)
เอแซตเอส ยูเจ คราคาว (ญ)
จีเคเอส โกลนิค เลชน่า (ญ)
Slask Wroclaw (W)
คซาร์นิ โซสนอว์เวีย (ญ)
ยูเคเอสลอดซ์ (ญ)
จีเคเอส คาโตวีตเซ (ญ)
APLG Gdansk (W)
Stomil Olsztyn (W)