เวลา ทีม เต็ม
ไวกิงเกอร์ เรยาวิค 1
วาลูร์ เรย์ยาวิค
1
1