กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
ลัตเวีย(ยู 21)
ซานมารีโน(ยู 21) 1
2
0
ซานมารีโน(ยู 21)
นอร์เวย์(ยู 21)
0
7
ลัตเวีย(ยู 21)
อิตาลี (ยู 21)
0
0
ไอร์แลนด์(ยู 21)
ตุรกี(ยู 21)
3
2
นอร์เวย์(ยู 21)
ลัตเวีย(ยู 21)
7
0
ตุรกี(ยู 21)
อิตาลี (ยู 21)
0
2
ไอร์แลนด์(ยู 21)
ซานมารีโน(ยู 21)
3
0
ลัตเวีย(ยู 21)
ไอร์แลนด์(ยู 21)
1
2
ตุรกี(ยู 21)
ซานมารีโน(ยู 21)
5
0
ลัตเวีย(ยู 21)
ตุรกี(ยู 21)
2
1
อิตาลี (ยู 21)
นอร์เวย์(ยู 21)
2
0
ซานมารีโน(ยู 21)
อิตาลี (ยู 21)
0
7
นอร์เวย์(ยู 21)
ไอร์แลนด์(ยู 21)
3
2
ตุรกี(ยู 21)
นอร์เวย์(ยู 21)
2
0
ไอร์แลนด์(ยู 21)
อิตาลี (ยู 21)
2
2
ซานมารีโน(ยู 21)
ไอร์แลนด์(ยู 21)
0
7
อิตาลี (ยู 21)
ลัตเวีย(ยู 21)
2
0
นอร์เวย์(ยู 21)
ซานมารีโน(ยู 21)
4
0
อิตาลี (ยู 21)
ตุรกี(ยู 21)
1
1
อิตาลี (ยู 21)
ซานมารีโน(ยู 21)
ลัตเวีย(ยู 21)
นอร์เวย์(ยู 21)
ตุรกี(ยู 21)
ไอร์แลนด์(ยู 21)
ไอร์แลนด์(ยู 21)
ลัตเวีย(ยู 21)
นอร์เวย์(ยู 21)
อิตาลี (ยู 21)
ซานมารีโน(ยู 21)
ตุรกี(ยู 21)
ไอร์แลนด์(ยู 21)
นอร์เวย์(ยู 21)
ตุรกี(ยู 21)
ลัตเวีย(ยู 21)
อิตาลี (ยู 21)
ไอร์แลนด์(ยู 21)
นอร์เวย์(ยู 21)
ตุรกี(ยู 21)
ซานมารีโน(ยู 21)
ลัตเวีย(ยู 21)
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
ฮังการี (ยู 21)
คาซัคสถาน(ยู 21)
2
0
มอลตา(ยู 21)
สเปน(ยู 21)
0
6
เบลเยียม (ยู 21)
คาซัคสถาน(ยู 21)
1
0
สเปน(ยู 21)
สกอตแลนด์ (ยู 21)
1
0
มอลตา(ยู 21)
ฮังการี (ยู 21)
0
3
มอลตา(ยู 21)
เบลเยียม (ยู 21)
0
2
สกอตแลนด์ (ยู 21) 1
ฮังการี (ยู 21)
3
1
คาซัคสถาน(ยู 21)
สเปน(ยู 21)
0
4
ฮังการี (ยู 21)
เบลเยียม (ยู 21)
0
1
สกอตแลนด์ (ยู 21)
มอลตา(ยู 21)
2
1
มอลตา(ยู 21)
คาซัคสถาน(ยู 21)
0
2
เบลเยียม (ยู 21)
สกอตแลนด์ (ยู 21)
0
2
สเปน(ยู 21)
ฮังการี (ยู 21)
2
0
เบลเยียม (ยู 21)
สเปน(ยู 21)
1
1
ฮังการี (ยู 21)
สกอตแลนด์ (ยู 21)
0
0
เบลเยียม (ยู 21)
มอลตา(ยู 21)
3
1
สกอตแลนด์ (ยู 21)
คาซัคสถาน(ยู 21)
4
1
คาซัคสถาน(ยู 21)
ฮังการี (ยู 21)
0
3
สเปน(ยู 21)
เบลเยียม (ยู 21)
1
0
คาซัคสถาน(ยู 21)
มอลตา(ยู 21)
สกอตแลนด์ (ยู 21)
สเปน(ยู 21)
ฮังการี (ยู 21)
สเปน(ยู 21)
คาซัคสถาน(ยู 21)
เบลเยียม (ยู 21)
มอลตา(ยู 21)
สกอตแลนด์ (ยู 21)
ฮังการี (ยู 21)
มอลตา(ยู 21)
สเปน(ยู 21)
คาซัคสถาน(ยู 21)
สกอตแลนด์ (ยู 21)
เบลเยียม (ยู 21)
เบลเยียม (ยู 21)
ฮังการี (ยู 21)
คาซัคสถาน(ยู 21)
สกอตแลนด์ (ยู 21)
สเปน(ยู 21)
มอลตา(ยู 21)
กลุ่ม C
เวลา ทีม เต็ม
ยิบรอลตาร์ (ยู 21)
มอลโดวา(ยู 21)
1
3
ยิบรอลตาร์ (ยู 21)
สวีเดน(ยู 21)
0
5
จอร์เจีย(ยู 21)
ยิบรอลตาร์ (ยู 21)
2
0
สวีเดน(ยู 21)
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21)
0
1
เนเธอร์แลนด์(ยู 21)
มอลโดวา(ยู 21)
3
0
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21)
เนเธอร์แลนด์(ยู 21)
0
2
มอลโดวา(ยู 21)
จอร์เจีย(ยู 21)
0
1
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21)
มอลโดวา(ยู 21)
เลื่อน
จอร์เจีย(ยู 21)
เนเธอร์แลนด์(ยู 21)
0
3
สวีเดน(ยู 21)
มอลโดวา(ยู 21)
4
0
จอร์เจีย(ยู 21)
สวีเดน(ยู 21)
0
0
มอลโดวา(ยู 21) 1
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21)
2
1
ยิบรอลตาร์ (ยู 21)
เนเธอร์แลนด์(ยู 21)
0
5
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21) 1
จอร์เจีย(ยู 21) 1
0
1
เนเธอร์แลนด์(ยู 21)
ยิบรอลตาร์ (ยู 21)
1
0
สวีเดน(ยู 21)
เนเธอร์แลนด์(ยู 21)
2
4
มอลโดวา(ยู 21)
ยิบรอลตาร์ (ยู 21)
1
2
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21)
ยิบรอลตาร์ (ยู 21)
1
0
มอลโดวา(ยู 21)
เนเธอร์แลนด์(ยู 21)
0
3
ยิบรอลตาร์ (ยู 21)
จอร์เจีย(ยู 21)
0
2
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21) 1
สวีเดน(ยู 21)
0
2
จอร์เจีย(ยู 21)
มอลโดวา(ยู 21)
เนเธอร์แลนด์(ยู 21)
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21)
สวีเดน(ยู 21)
ยิบรอลตาร์ (ยู 21)
ยิบรอลตาร์ (ยู 21)
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21)
เนเธอร์แลนด์(ยู 21)
จอร์เจีย(ยู 21)
มอลโดวา(ยู 21)
สวีเดน(ยู 21)
สวีเดน(ยู 21)
จอร์เจีย(ยู 21)
เนเธอร์แลนด์(ยู 21)
สวีเดน(ยู 21)
จอร์เจีย(ยู 21)
สาธารณรัฐมาซิโดเนีย (ยู 21)
กลุ่ม D
เวลา ทีม เต็ม
โคโซโว ยู 21 1
เอสโตเนีย(ยู 21)
2
0
เอสโตเนีย(ยู 21)
บัลแกเรีย(ยู 21)
1
1
โปแลนด์(ยู 21)
โคโซโว ยู 21
3
0
บัลแกเรีย(ยู 21)
อิสราเอล(ยู 21)
1
0
เอสโตเนีย(ยู 21)
โปแลนด์(ยู 21)
0
1
โคโซโว ยู 21
เยอรมนี(ยู 21)
0
3
อิสราเอล(ยู 21)
เอสโตเนีย(ยู 21)
เลื่อน
บัลแกเรีย(ยู 21)
เยอรมนี(ยู 21)
2
3
บัลแกเรีย(ยู 21)
โคโซโว ยู 21 1
1
1
โปแลนด์(ยู 21)
เอสโตเนีย(ยู 21)
5
0
อิสราเอล(ยู 21)
เยอรมนี(ยู 21)
เลื่อน
โคโซโว ยู 21
บัลแกเรีย(ยู 21)
2
2
โปแลนด์(ยู 21)
อิสราเอล(ยู 21)
2
1
เยอรมนี(ยู 21)
เอสโตเนีย(ยู 21)
4
1
โคโซโว ยู 21
อิสราเอล(ยู 21)
3
1
บัลแกเรีย(ยู 21)
เอสโตเนีย(ยู 21)
6
0
เยอรมนี(ยู 21)
โปแลนด์(ยู 21)
3
1
อิสราเอล(ยู 21)
โปแลนด์(ยู 21)
1
2
เยอรมนี(ยู 21)
โคโซโว ยู 21
0
0
โปแลนด์(ยู 21)
บัลแกเรีย(ยู 21)
0
1
เยอรมนี(ยู 21)
อิสราเอล(ยู 21)
2
0
เอสโตเนีย(ยู 21)
อิสราเอล(ยู 21)
เอสโตเนีย(ยู 21)
เยอรมนี(ยู 21)
อิสราเอล(ยู 21)
โคโซโว ยู 21
บัลแกเรีย(ยู 21)
โปแลนด์(ยู 21)
เยอรมนี(ยู 21)
บัลแกเรีย(ยู 21)
โคโซโว ยู 21
โปแลนด์(ยู 21)
เอสโตเนีย(ยู 21)
โคโซโว ยู 21
อิสราเอล(ยู 21)
บัลแกเรีย(ยู 21)
โปแลนด์(ยู 21)
เยอรมนี(ยู 21)
กลุ่ม E
เวลา ทีม เต็ม
อาร์มาเนีย(ยู 21)
แอลเบเนีย(ยู 21)
1
2
อาร์มาเนีย(ยู 21)
มอนเตเนโกร(ยู 21)
0
1
ฟินแลนด์(ยู 21)
สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21)
1
2
แอลเบเนีย(ยู 21)
โรมาเนีย(ยู 21)
3
2
ฟินแลนด์(ยู 21)
แอลเบเนีย(ยู 21)
4
1
สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21)
มอนเตเนโกร(ยู 21)
4
2
โรมาเนีย(ยู 21)
อาร์มาเนีย(ยู 21)
2
0
แอลเบเนีย(ยู 21)
มอนเตเนโกร(ยู 21) 1
2
0
อาร์มาเนีย(ยู 21)
สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21)
0
0
โรมาเนีย(ยู 21)
ฟินแลนด์(ยู 21) 1
1
0
สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21)
อาร์มาเนีย(ยู 21)
5
0
โรมาเนีย(ยู 21)
แอลเบเนีย(ยู 21) 1
5
0
มอนเตเนโกร(ยู 21)
แอลเบเนีย(ยู 21)
ตัดครึ่ง
ฟินแลนด์(ยู 21)
อาร์มาเนีย(ยู 21)
6
0
สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21)
โรมาเนีย(ยู 21)
2
2
มอนเตเนโกร(ยู 21)
อาร์มาเนีย(ยู 21)
0
0
แอลเบเนีย(ยู 21)
ฟินแลนด์(ยู 21)
0
0
อาร์มาเนีย(ยู 21) 1
โรมาเนีย(ยู 21)
0
1
มอนเตเนโกร(ยู 21)
ฟินแลนด์(ยู 21)
1
2
แอลเบเนีย(ยู 21)
สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21)
1
3
อาร์มาเนีย(ยู 21)
ฟินแลนด์(ยู 21)
โรมาเนีย(ยู 21)
มอนเตเนโกร(ยู 21)
สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21)
แอลเบเนีย(ยู 21)
ฟินแลนด์(ยู 21)
โรมาเนีย(ยู 21)
มอนเตเนโกร(ยู 21)
สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21)
มอนเตเนโกร(ยู 21)
โรมาเนีย(ยู 21)
สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21)
ฟินแลนด์(ยู 21)
แอลเบเนีย(ยู 21)
อาร์มาเนีย(ยู 21)
ฟินแลนด์(ยู 21)
มอนเตเนโกร(ยู 21)
โรมาเนีย(ยู 21)
สวิตเซอร์แลนด์ (ยู 21)
กลุ่ม F
เวลา ทีม เต็ม
ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21)
ลักเซมเบิร์ก(ยู 21)
0
1
ลักเซมเบิร์ก(ยู 21)
อังกฤษ(ยู 21)
0
3
ยูเครน (ยู 21)
ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21)
1
0
เซอร์เบีย(ยู 21)
อาเซอร์ไบจาน(ยู 21) 1
2
0
อาเซอร์ไบจาน(ยู 21)
ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21) 1
0
1
ลักเซมเบิร์ก(ยู 21)
ยูเครน (ยู 21)
0
3
อังกฤษ(ยู 21)
เซอร์เบีย(ยู 21)
9
1
ยูเครน (ยู 21)
อังกฤษ(ยู 21)
3
2
ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21)
เซอร์เบีย(ยู 21)
1
2
อาเซอร์ไบจาน(ยู 21)
ลักเซมเบิร์ก(ยู 21)
3
2
ยูเครน (ยู 21)
ลักเซมเบิร์ก(ยู 21) 1
4
0
เซอร์เบีย(ยู 21)
อังกฤษ(ยู 21)
0
3
เซอร์เบีย(ยู 21)
ลักเซมเบิร์ก(ยู 21)
2
0
ยูเครน (ยู 21)
อาเซอร์ไบจาน(ยู 21)
1
0
อังกฤษ(ยู 21)
ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21)
3
0
อาเซอร์ไบจาน(ยู 21)
อังกฤษ(ยู 21)
1
5
ลักเซมเบิร์ก(ยู 21)
เซอร์เบีย(ยู 21)
1
1
อาเซอร์ไบจาน(ยู 21)
ยูเครน (ยู 21)
0
3
เซอร์เบีย(ยู 21)
ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21)
1
2
อังกฤษ(ยู 21)
ลักเซมเบิร์ก(ยู 21)
7
0
ลักเซมเบิร์ก(ยู 21)
อาเซอร์ไบจาน(ยู 21)
ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21)
อังกฤษ(ยู 21)
ยูเครน (ยู 21)
เซอร์เบีย(ยู 21)
อาเซอร์ไบจาน(ยู 21)
เซอร์เบีย(ยู 21)
ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21)
ยูเครน (ยู 21)
อังกฤษ(ยู 21)
ยูเครน (ยู 21)
ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21)
อาเซอร์ไบจาน(ยู 21)
อังกฤษ(ยู 21)
อาเซอร์ไบจาน(ยู 21)
ลักเซมเบิร์ก(ยู 21)
ไอร์แลนด์เหนือ(ยู21)
เซอร์เบีย(ยู 21)
ยูเครน (ยู 21)
กลุ่ม G
เวลา ทีม เต็ม
เบลารุส(ยู 21)
อันดอร์รา(ยู 21)
0
0
กรีซ(ยู 21)
เบลารุส(ยู 21)
1
1
หมู่เกาะแฟโร(ยู 21)
อันดอร์รา(ยู 21)
2
2
อันดอร์รา(ยู 21)
เบลารุส(ยู 21)
1
1
เบลารุส(ยู 21)
หมู่เกาะแฟโร(ยู 21)
2
3
โปรตุเกส(ยู 21)
อันดอร์รา(ยู 21)
3
0
เบลารุส(ยู 21)
โปรตุเกส(ยู 21)
0
5
หมู่เกาะแฟโร(ยู 21)
โครเอเชีย(ยู 21)
2
4
อันดอร์รา(ยู 21)
กรีซ(ยู 21)
0
1
กรีซ(ยู 21)
โครเอเชีย(ยู 21)
2
2
โปรตุเกส(ยู 21)
เบลารุส(ยู 21)
6
1
โครเอเชีย(ยู 21)
เบลารุส(ยู 21)
2
0
โปรตุเกส(ยู 21)
กรีซ(ยู 21)
2
0
อันดอร์รา(ยู 21)
หมู่เกาะแฟโร(ยู 21)
0
1
กรีซ(ยู 21) 1
หมู่เกาะแฟโร(ยู 21)
3
0
เบลารุส(ยู 21) 1
โครเอเชีย(ยู 21)
0
1
กรีซ(ยู 21)
โปรตุเกส(ยู 21)
2
1
โปรตุเกส(ยู 21)
หมู่เกาะแฟโร(ยู 21)
4
0
อันดอร์รา(ยู 21)
โครเอเชีย(ยู 21)
0
3
เบลารุส(ยู 21)
กรีซ(ยู 21)
1
0
กรีซ(ยู 21)
อันดอร์รา(ยู 21) 1
1
0
โปรตุเกส(ยู 21)
โครเอเชีย(ยู 21)
5
1
โครเอเชีย(ยู 21)
หมู่เกาะแฟโร(ยู 21)
โครเอเชีย(ยู 21)
โปรตุเกส(ยู 21)
หมู่เกาะแฟโร(ยู 21)
กรีซ(ยู 21)
โครเอเชีย(ยู 21)
อันดอร์รา(ยู 21)
หมู่เกาะแฟโร(ยู 21)
โปรตุเกส(ยู 21)
อันดอร์รา(ยู 21)
โปรตุเกส(ยู 21)
โครเอเชีย(ยู 21)
กรีซ(ยู 21)
หมู่เกาะแฟโร(ยู 21)
เบลารุส(ยู 21)
กลุ่ม H
เวลา ทีม เต็ม
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21)
สโลวีเนีย(ยู 21)
1
2
ไซปรัส(ยู 21)
ออสเตรีย(ยู 21) 1
1
1
สโลวีเนีย(ยู 21)
ฝรั่งเศส (ยู 21)
0
4
ออสเตรีย(ยู 21)
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21)
2
0
ไซปรัส(ยู 21)
สโลวีเนีย(ยู 21)
0
3
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21)
ฝรั่งเศส (ยู 21) 1
1
2
สโลวีเนีย(ยู 21) 1
ออสเตรีย(ยู 21)
1
0
ฝรั่งเศส (ยู 21)
ไซปรัส(ยู 21)
9
0
ไซปรัส(ยู 21)
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21)
1
2
ออสเตรีย(ยู 21)
ฝรั่งเศส (ยู 21)
2
0
สโลวีเนีย(ยู 21)
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21) 1
3
0
ออสเตรีย(ยู 21)
ไซปรัส(ยู 21)
2
2
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21)
ออสเตรีย(ยู 21)
ฝรั่งเศส (ยู 21)
สโลวีเนีย(ยู 21)
ฝรั่งเศส (ยู 21)
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21)
สโลวีเนีย(ยู 21)
ไซปรัส(ยู 21)
ออสเตรีย(ยู 21)
สโลวีเนีย(ยู 21)
ไซปรัส(ยู 21)
ฝรั่งเศส (ยู 21)
บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา(ยู 21)
ไซปรัส(ยู 21)
ฝรั่งเศส (ยู 21)
ออสเตรีย(ยู 21)
กลุ่ม I
เวลา ทีม เต็ม
ลิทัวเนีย(ยู 21) 1
เดนมาร์ก(ยู 21)
1
2
เดนมาร์ก(ยู 21) 2
เวลส์(ยู 21)
2
2
ลิทัวเนีย(ยู 21)
เวลส์(ยู 21)
2
3
ไอซ์แลนด์(ยู 21)
สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21)
2
1
สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21)
เวลส์(ยู 21)
1
1
ลิทัวเนีย(ยู 21) 1
ไอซ์แลนด์(ยู 21) 1
0
1
สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21) 1
เดนมาร์ก(ยู 21)
0
0
เวลส์(ยู 21) 1
ไอซ์แลนด์(ยู 21)
1
0
เวลส์(ยู 21)
เดนมาร์ก(ยู 21)
1
2
เวลส์(ยู 21)
ลิทัวเนีย(ยู 21)
2
1
สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21)
ไอซ์แลนด์(ยู 21)
4
1
เดนมาร์ก(ยู 21)
ลิทัวเนีย(ยู 21)
3
0
ไอซ์แลนด์(ยู 21)
เดนมาร์ก(ยู 21)
ลิทัวเนีย(ยู 21)
สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21)
เดนมาร์ก(ยู 21)
สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21)
ไอซ์แลนด์(ยู 21)
เวลส์(ยู 21)
ไอซ์แลนด์(ยู 21)
ลิทัวเนีย(ยู 21)
เวลส์(ยู 21)
สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21)
สาธารณรัฐเช็ก (ยู 21)
ลิทัวเนีย(ยู 21)
เดนมาร์ก(ยู 21)
ไอซ์แลนด์(ยู 21)