เวลา ทีม เต็ม
ฮอร์เซ่นส์ (สำรอง)
บรอนด์บี้ (สำรอง)
1
3
แรนเดอร์สเอฟซี(สำรอง)
วีบรอก(สำรอง)
0
2
ซอนเดอร์ไจสกี (สำรอง)
แรนเดอร์สเอฟซี(สำรอง)
1
2
เอฟซี นอร์ดเจลแลนด์ (สำรอง)
อัลบอร์กบีเค (สำรอง)
4
1
เวเจิล (สำรอง)
วีบรอก(สำรอง)
2
2
โอเดนเซ่ บีเค (สำรอง)
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (สำรอง)
2
1
ฮอร์เซ่นส์ (สำรอง)
Hvidovre IF Reserve 1
0
2
มิดทิลแลนด์ (สำรอง)
ซอนเดอร์ไจสกี (สำรอง)
3
1
โคเปนเฮเกน (สำรอง)
มิดทิลแลนด์ (สำรอง)
3
2
วีบรอก(สำรอง) 1
ซอนเดอร์ไจสกี (สำรอง)
3
2
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (สำรอง)
เวเจิล (สำรอง)
2
1
แรนเดอร์สเอฟซี(สำรอง)
เอฟซี นอร์ดเจลแลนด์ (สำรอง)
3
0
บรอนด์บี้ (สำรอง)
อาร์ฮุส เอจีเอฟ(สำรอง)
3
0
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (สำรอง)
ฮอร์เซ่นส์ (สำรอง)
3
1
อัลบอร์กบีเค (สำรอง)
อาร์ฮุส เอจีเอฟ(สำรอง)
เลื่อน
เอสเบิร์ก เอฟบี (สำรอง)
ซอนเดอร์ไจสกี (สำรอง)
2
3
Hvidovre IF Reserve
ลิงบี้(สำรอง)
2
2
แรนเดอร์สเอฟซี(สำรอง)
อาร์ฮุส เอจีเอฟ(สำรอง)
3
1
วีบรอก(สำรอง)
มิดทิลแลนด์ (สำรอง)
3
3
โคเปนเฮเกน (สำรอง)
Hvidovre IF Reserve
0
1
โอเดนเซ่ บีเค (สำรอง)
แรนเดอร์สเอฟซี(สำรอง)
1
1
มิดทิลแลนด์ (สำรอง)
บรอนด์บี้ (สำรอง)
เลื่อน
ลิงบี้(สำรอง)
โอเดนเซ่ บีเค (สำรอง)
1
1
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (สำรอง)
โคเปนเฮเกน (สำรอง)
เลื่อน
อาร์ฮุส เอจีเอฟ(สำรอง)
มิดทิลแลนด์ (สำรอง)
2
4
เอฟซี นอร์ดเจลแลนด์ (สำรอง)
โอเดนเซ่ บีเค (สำรอง)
เลื่อน
โอเดนเซ่ บีเค (สำรอง)
โคเปนเฮเกน (สำรอง)
เลื่อน
เอฟซี นอร์ดเจลแลนด์ (สำรอง)
โคเปนเฮเกน (สำรอง)
เลื่อน
ลิงบี้(สำรอง)
ฮอร์เซ่นส์ (สำรอง)
0
0
Hvidovre IF Reserve
ซิลเคบอร์ก ไอเอฟ (สำรอง)
2
3
ซอนเดอร์ไจสกี (สำรอง)
อัลบอร์กบีเค (สำรอง)
เลื่อน
บรอนด์บี้ (สำรอง)
เอสเบิร์ก เอฟบี (สำรอง)
1
3
มิดทิลแลนด์ (สำรอง)
ลิงบี้(สำรอง)
0
2
ฮอร์เซ่นส์ (สำรอง)
วีบรอก(สำรอง)
เลื่อน
ลิงบี้(สำรอง)
บรอนด์บี้ (สำรอง)
1
2
อาร์ฮุส เอจีเอฟ(สำรอง)
เวเจิล (สำรอง)
2
0
อัลบอร์กบีเค (สำรอง)
เอสเบิร์ก เอฟบี (สำรอง)
เลื่อน
เอสเบิร์ก เอฟบี (สำรอง)
ฮอร์เซ่นส์ (สำรอง)