รอบที่ 13
เวลา ทีม เต็ม
Al Hashemeya
คูเฟอร์ ซูม
0
0
อัล-โตร่า
Sama SC
1
4
ซาร์มา อัลซาร์ฮาน
เอธฮาดอัล รามธา
0
3
Umm Al Qotain
Amman FC
1
1
อัล ยาร์มุค
El Alia
2
0
อัล ซาเร
อัล อาราบี (จอร์แดน)
1
4
อัล จาซีรา
อัล บากา
2
1