รอบที่ 24
เวลา ทีม เต็ม
อาร์บิล
Al Talaba
เลื่อน
อัล ฮานลาบา
Zakho
รอการยืนยัน
Al Minaa
Newroz SC(IRQ)
เลื่อน
อัล กูวา อัล จาวิย่า
การ์บาลา
เลื่อน
อัล-นาฟ
อัล โชลต้า
นาฟิต อัลวาซาต
Naft Misan
แบกแดด
Al-Hudod
Al Karkh
อัล ซอลรา
Al Qasim Sport Club
Duhok
นาฟิต อัล ยันนูป
อัล นาจาฟ