เวลา ทีม เต็ม
อินเดีย
ซีเรีย
2
1
มัลดีฟส์
เนปาล
2
1
ซีเรีย
แคเมอรูน
2
2
อินเดีย
มัลดีฟส์
3
0
เนปาล
แคเมอรูน
0
5
มัลดีฟส์
ซีเรีย
2
1
อินเดีย
เนปาล 1
0
0
มัลดีฟส์ 1
แคเมอรูน
1
3
ซีเรีย
เนปาล
2
0
อินเดีย
แคเมอรูน
0
1