กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
เอธิโอเปีย
เซียร์ราลีโอน
0
0
อียิปต์
จิบูตี
6
0
บูร์กินาฟาโซ
กินีบิสเซา
1
1
เซียร์ราลีโอน 2
อียิปต์
0
2
จิบูตี
กินีบิสเซา 1
0
1
เอธิโอเปีย
บูร์กินาฟาโซ
0
3
อียิปต์
บูร์กินาฟาโซ
กินีบิสเซา
เอธิโอเปีย
เซียร์ราลีโอน
จิบูตี
บูร์กินาฟาโซ
เซียร์ราลีโอน
จิบูตี
เอธิโอเปีย
กินีบิสเซา
อียิปต์
บูร์กินาฟาโซ
จิบูตี
เอธิโอเปีย
อียิปต์
เซียร์ราลีโอน
กินีบิสเซา
อียิปต์
เซียร์ราลีโอน
เอธิโอเปีย
จิบูตี
กินีบิสเซา
บูร์กินาฟาโซ
จิบูตี
บูร์กินาฟาโซ
อียิปต์
เอธิโอเปีย
กินีบิสเซา
เซียร์ราลีโอน
บูร์กินาฟาโซ
อียิปต์
กินีบิสเซา
จิบูตี
เซียร์ราลีโอน
เอธิโอเปีย
จิบูตี
อียิปต์
เอธิโอเปีย
กินีบิสเซา
เซียร์ราลีโอน
บูร์กินาฟาโซ
บูร์กินาฟาโซ
เอธิโอเปีย
จิบูตี
เซียร์ราลีโอน
อียิปต์
กินีบิสเซา
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
คองโก-กินชาซา
มอริเตเนีย
2
0
ซูดาน
โตโก
1
1
เซเนกัล
ซูดานใต้
4
0
ซูดาน
คองโก-กินชาซา
1
0
ซูดานใต้
มอริเตเนีย
0
0
โตโก
เซเนกัล
0
0
มอริเตเนีย
ซูดาน
เซเนกัล
คองโก-กินชาซา
โตโก
ซูดานใต้
คองโก-กินชาซา
โตโก
มอริเตเนีย
เซเนกัล
ซูดานใต้
ซูดาน
คองโก-กินชาซา
ซูดานใต้
ซูดาน
เซเนกัล
โตโก
มอริเตเนีย
มอริเตเนีย
คองโก-กินชาซา
เซเนกัล
โตโก
ซูดาน
ซูดานใต้
มอริเตเนีย
โตโก
เซเนกัล
ซูดาน
ซูดานใต้
คองโก-กินชาซา
คองโก-กินชาซา
เซเนกัล
มอริเตเนีย
ซูดานใต้
โตโก
ซูดาน
ซูดานใต้
เซเนกัล
ซูดาน
มอริเตเนีย
โตโก
คองโก-กินชาซา
คองโก-กินชาซา
ซูดาน
เซเนกัล
มอริเตเนีย
ซูดานใต้
โตโก
กลุ่ม C
เวลา ทีม เต็ม
รวันดา
ซิมบับเว
0
0
ไนจีเรีย
เลโซโท
1
1
แอฟริกาใต้
เบนิน
2
1
ซิมบับเว
ไนจีเรีย
1
1
เลโซโท
เบนิน
0
0
รวันดา
แอฟริกาใต้
2
0
เบนิน
รวันดา
ไนจีเรีย
แอฟริกาใต้
ซิมบับเว
เลโซโท
เบนิน
ไนจีเรีย
เลโซโท
รวันดา
แอฟริกาใต้
ซิมบับเว
รวันดา
ไนจีเรีย
แอฟริกาใต้
เลโซโท
ซิมบับเว
เบนิน
เบนิน
แอฟริกาใต้
ไนจีเรีย
ซิมบับเว
รวันดา
เลโซโท
เบนิน
ซิมบับเว
เลโซโท
แอฟริกาใต้
ไนจีเรีย
รวันดา
เบนิน
เลโซโท
แอฟริกาใต้
ไนจีเรีย
ซิมบับเว
รวันดา
เลโซโท
ไนจีเรีย
รวันดา
เบนิน
ซิมบับเว
แอฟริกาใต้
เลโซโท
ซิมบับเว
ไนจีเรีย
เบนิน
แอฟริกาใต้
รวันดา
กลุ่ม D
เวลา ทีม เต็ม
เคปเวิร์ด
แองโกลา
0
0
ซวาซิแลนด์
ลิเบีย
0
1
แคเมอรูน
มอริเชียส
3
0
ซวาซิแลนด์
เคปเวิร์ด
0
2
มอริเชียส
แองโกลา
0
0
ลิเบีย
แคเมอรูน
1
1
แองโกลา
ซวาซิแลนด์
แคเมอรูน
เคปเวิร์ด
ลิเบีย
มอริเชียส
แองโกลา
แคเมอรูน
เคปเวิร์ด
ลิเบีย
มอริเชียส
ซวาซิแลนด์
เคปเวิร์ด
มอริเชียส
ซวาซิแลนด์
แคเมอรูน
ลิเบีย
แองโกลา
แองโกลา
เคปเวิร์ด
แคเมอรูน
ลิเบีย
ซวาซิแลนด์
มอริเชียส
แองโกลา
ลิเบีย
แคเมอรูน
ซวาซิแลนด์
มอริเชียส
เคปเวิร์ด
แองโกลา
มอริเชียส
เคปเวิร์ด
แคเมอรูน
ลิเบีย
ซวาซิแลนด์
ซวาซิแลนด์
แองโกลา
ลิเบีย
เคปเวิร์ด
มอริเชียส
แคเมอรูน
แคเมอรูน
แองโกลา
เคปเวิร์ด
ซวาซิแลนด์
มอริเชียส
ลิเบีย
กลุ่ม E
เวลา ทีม เต็ม
โมร็อกโก
เอริเตรีย
ยกเลิก
แซมเบีย
คองโก
4
2
ไนเจอร์
แทนซาเนีย
0
1
เอริเตรีย
คองโก
ยกเลิก
แทนซาเนีย 1
โมร็อกโก
0
2
ไนเจอร์
แซมเบีย
2
1
คองโก
ไนเจอร์
โมร็อกโก
แซมเบีย
แทนซาเนีย
เอริเตรีย
ยกเลิก
คองโก
โมร็อกโก
เอริเตรีย
ไนเจอร์
ยกเลิก
แซมเบีย
แทนซาเนีย
ไนเจอร์
โมร็อกโก
แทนซาเนีย
คองโก
แซมเบีย
เอริเตรีย
ยกเลิก
คองโก
แซมเบีย
โมร็อกโก
แทนซาเนีย
ไนเจอร์
เอริเตรีย
ยกเลิก
คองโก
แทนซาเนีย
โมร็อกโก
ไนเจอร์
เอริเตรีย
แซมเบีย
ยกเลิก
คองโก
เอริเตรีย
ยกเลิก
แทนซาเนีย
ไนเจอร์
แซมเบีย
โมร็อกโก
ไนเจอร์
คองโก
แทนซาเนีย
แซมเบีย
เอริเตรีย
โมร็อกโก
ยกเลิก
เอริเตรีย
แทนซาเนีย
ยกเลิก
โมร็อกโก
คองโก
แซมเบีย
ไนเจอร์
กลุ่ม F
เวลา ทีม เต็ม
บุรุนดี
แกมเบีย
3
2
กาบอง
เคนยา
2
1
ไอเวอรี่โคสต์
เซเชลส์
9
0
บุรุนดี
กาบอง
1
2
แกมเบีย
ไอเวอรี่โคสต์
0
2
เซเชลส์
เคนยา
0
5
แกมเบีย
เซเชลส์
ไอเวอรี่โคสต์
กาบอง
เคนยา
บุรุนดี
กาบอง
แกมเบีย
เคนยา
ไอเวอรี่โคสต์
เซเชลส์
บุรุนดี
บุรุนดี
ไอเวอรี่โคสต์
กาบอง
เซเชลส์
แกมเบีย
เคนยา
บุรุนดี
เซเชลส์
ไอเวอรี่โคสต์
แกมเบีย
เคนยา
กาบอง
ไอเวอรี่โคสต์
บุรุนดี
เคนยา
แกมเบีย
เซเชลส์
กาบอง
กาบอง
ไอเวอรี่โคสต์
แกมเบีย
บุรุนดี
เคนยา
เซเชลส์
บุรุนดี
เคนยา
แกมเบีย
กาบอง
เซเชลส์
ไอเวอรี่โคสต์
กาบอง
บุรุนดี
ไอเวอรี่โคสต์
เคนยา
เซเชลส์
แกมเบีย
กลุ่ม G
เวลา ทีม เต็ม
บอตสวานา
โมซัมบิก
2
3
แอลจีเรีย
โซมาเลีย
3
1
กินี
ยูกันดา
2
1
โมซัมบิก
แอลจีเรีย
0
2
บอตสวานา
กินี
1
0
โซมาเลีย 1
ยูกันดา
0
1
แอลจีเรีย
กินี
โมซัมบิก
โซมาเลีย
ยูกันดา
บอตสวานา
กินี
โมซัมบิก
โซมาเลีย
บอตสวานา
ยูกันดา
แอลจีเรีย
บอตสวานา
แอลจีเรีย
กินี
โซมาเลีย
โมซัมบิก
ยูกันดา
แอลจีเรีย
โมซัมบิก
บอตสวานา
โซมาเลีย
ยูกันดา
กินี
แอลจีเรีย
บอตสวานา
โซมาเลีย
กินี
ยูกันดา
โมซัมบิก
กินี
แอลจีเรีย
โมซัมบิก
บอตสวานา
ยูกันดา
โซมาเลีย
บอตสวานา
ยูกันดา
โมซัมบิก
กินี
โซมาเลีย
แอลจีเรีย
แอลจีเรีย
ยูกันดา
กินี
บอตสวานา
โซมาเลีย
โมซัมบิก
กลุ่ม H
เวลา ทีม เต็ม
อิเควทอเรียลกินี
นามิเบีย
1
0
ไลบีเรีย
มาลาวี
0
1
ตูนิเซีย
เซาโตเมและปรินซิเป
4
0
ไลบีเรีย 1
อิเควทอเรียลกินี
0
1
มาลาวี
ตูนิเซีย
0
1
เซาโตเมและปรินซิเป
นามิเบีย
0
2
มาลาวี
เซาโตเมและปรินซิเป
นามิเบีย
ไลบีเรีย
ตูนิเซีย
อิเควทอเรียลกินี
อิเควทอเรียลกินี
มาลาวี
นามิเบีย
ตูนิเซีย
เซาโตเมและปรินซิเป
ไลบีเรีย
อิเควทอเรียลกินี
เซาโตเมและปรินซิเป
ไลบีเรีย
ตูนิเซีย
มาลาวี
นามิเบีย
ไลบีเรีย
เซาโตเมและปรินซิเป
นามิเบีย
อิเควทอเรียลกินี
ตูนิเซีย
มาลาวี
นามิเบีย
มาลาวี
เซาโตเมและปรินซิเป
อิเควทอเรียลกินี
ตูนิเซีย
ไลบีเรีย
อิเควทอเรียลกินี
ตูนิเซีย
มาลาวี
ไลบีเรีย
นามิเบีย
เซาโตเมและปรินซิเป
ไลบีเรีย
นามิเบีย
มาลาวี
อิเควทอเรียลกินี
เซาโตเมและปรินซิเป
ตูนิเซีย
อิเควทอเรียลกินี
ไลบีเรีย
เซาโตเมและปรินซิเป
มาลาวี
ตูนิเซีย
นามิเบีย
กลุ่ม I
เวลา ทีม เต็ม
คอโมโรส
แอฟริกากลาง
4
2
กานา
มาดากัสการ์
1
0
มาลี
ชาด
3
1
มาลี
แอฟริกากลาง
1
1
ชาด
มาดากัสการ์
0
3
คอโมโรส
กานา
1
0
มาดากัสการ์
คอโมโรส
มาลี
กานา
แอฟริกากลาง
ชาด
ชาด
คอโมโรส
กานา
แอฟริกากลาง
มาดากัสการ์
มาลี
แอฟริกากลาง
มาดากัสการ์
คอโมโรส
มาลี
กานา
ชาด
คอโมโรส
ชาด
มาดากัสการ์
กานา
มาลี
แอฟริกากลาง
ชาด
กานา
มาดากัสการ์
แอฟริกากลาง
มาลี
คอโมโรส
แอฟริกากลาง
คอโมโรส
กานา
มาลี
มาดากัสการ์
ชาด
แอฟริกากลาง
กานา
ชาด
มาลี
คอโมโรส
มาดากัสการ์
ชาด
แอฟริกากลาง
กานา
คอโมโรส
มาลี
มาดากัสการ์