รอบที่ 1
เวลา ทีม เต็ม
Arsenal Tivat
Jedinstvo Bijelo Polje
โบเคลจ์ โคเตอร์
Jezero Plav
เอฟเคบูดุ๊กโน๊ตปอสโกริก้า
โอเอฟเคเปโตรวัค
เอฟเค มอร์นาร์
โอทรานท์
เอฟเคซูตเยสก้านิคซิค
Decic Tuzi