กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
เซนต์ วินเซนต์เกรนาดีนส์ ( ญ )
เซนต์ลูเซีย(ญ)
0
1
เซนต์คิตส์และเนวิส(ญ)
โดมินีกา (ญ)
1
0
เซนต์ลูเซีย(ญ)
โดมินีกา (ญ)
0
0
เซนต์คิตส์และเนวิส(ญ)
เซนต์ วินเซนต์เกรนาดีนส์ ( ญ )
2
0
โดมินีกา (ญ)
เซนต์ วินเซนต์เกรนาดีนส์ ( ญ )
3
0
เซนต์คิตส์และเนวิส(ญ)
เซนต์ลูเซีย(ญ)
0
1
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
คิวบา (ญ)
บาร์เบโดส (ญ)
7
0
จาเมกา (ญ)
บาร์เบโดส (ญ)
3
2
จาเมกา (ญ)
คิวบา (ญ)
0
1
กลุ่ม C
เวลา ทีม เต็ม
เฮติ (ญ)
หมู่เกาะเวอร์จินของอเมริกา (ญ)
7
0
เฮติ (ญ)
หมู่เกาะเวอร์จินของอเมริกา (ญ)
14
0
กลุ่ม D
เวลา ทีม เต็ม
กวาเดอลูป (ญ)
คูราเซา (ญ)
2
3
แอนติกาและบาร์บูดา (ญ)
คูราเซา (ญ)
2
1
แอนติกาและบาร์บูดา (ญ)
กวาเดอลูป (ญ)
3
0
กลุ่ม E
เวลา ทีม เต็ม
กายอานา (ญ)
เกรเนดา (ญ)
0
0
ตรินิแดดและโตเบโก (ญ)
ซูรินาเม (ญ)
7
0
ซูรินาเม (ญ)
กายอานา (ญ)
2
2
ตรินิแดดและโตเบโก (ญ)
เกรเนดา (ญ)
8
1
เกรเนดา (ญ)
ซูรินาเม (ญ)
5
6
ตรินิแดดและโตเบโก (ญ)
กายอานา (ญ) 1
3
1