กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
แคนาดา(ญ)
นิวซีแลนด์(ญ)
ฝรั่งเศส(ญ)
โคลัมเบีย(ญ)
นิวซีแลนด์(ญ)
โคลัมเบีย(ญ)
ฝรั่งเศส(ญ)
แคนาดา(ญ)
โคลัมเบีย(ญ)
แคนาดา(ญ)
นิวซีแลนด์(ญ)
ฝรั่งเศส(ญ)
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
เยอรมนี(ญ)
ออสเตรเลีย(ญ)
สหรัฐอเมริกา(ญ)
แซมเบีย (ญ)
ออสเตรเลีย(ญ)
แซมเบีย (ญ)
สหรัฐอเมริกา(ญ)
เยอรมนี(ญ)
ออสเตรเลีย(ญ)
สหรัฐอเมริกา(ญ)
แซมเบีย (ญ)
เยอรมนี(ญ)
กลุ่ม C
เวลา ทีม เต็ม
สเปน(ญ)
ญี่ปุ่น(ญ)
ไนจีเรีย (ญ)
บราซิล (ญ)
บราซิล (ญ)
ญี่ปุ่น(ญ)
สเปน(ญ)
ไนจีเรีย (ญ)
บราซิล (ญ)
สเปน(ญ)
ญี่ปุ่น(ญ)
ไนจีเรีย (ญ)