กลุ่ม 分组赛
เวลา ทีม เต็ม
กอเดรนเกอร์
เควี เวสตูร์แบร์
3
2
กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
Throttur Vogur
ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก 1
2
4
กอเดรนเกอร์
ยูเอ็มเอฟ เซลฟอสส์
2
1
ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก
ยูเอ็มเอฟ เซลฟอสส์
0
1
กอเดรนเกอร์
Throttur Vogur
0
0
ยูเอ็มเอฟ เซลฟอสส์
Throttur Vogur
4
0
ยูเอ็มเอฟ เอ็นยาร์ดวิก
กอเดรนเกอร์
3
1
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
ยูเอ็มเอฟ อัฟตูเลดิ้ง
เควี เวสตูร์แบร์
2
3
กรินดาวิค
เควี เวสตูร์แบร์
4
1
ไวกิงเกอร์ โอลาฟส์วิค
ยูเอ็มเอฟ อัฟตูเลดิ้ง
0
3
ไวกิงเกอร์ โอลาฟส์วิค
เควี เวสตูร์แบร์
0
3
กรินดาวิค
ไวกิงเกอร์ โอลาฟส์วิค
3
0
กรินดาวิค
ยูเอ็มเอฟ อัฟตูเลดิ้ง
0
2