ชิงอันดับ 3
เวลา ทีม เต็ม
ซาอุดิอาระเบีย(ยู 23)
อียิปต์ (ยู 23)
2
2