รอบที่ 29
เวลา ทีม เต็ม
วีดีโอตัน ปุชคัช อะคาเดมี่
ปาคซิ เซ
เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี
วาร์ดา เซ
ดิออสกียอร์ วีทีเค
เดเบรเซน วีเอสซี
เคชเคเมติ ทีอี
มีโซโกวีซิส-ซโซรี่
แฟเฮร์วาร์ วีดีโอตัน
ซาเลเกอเซ็ก ทีอี
อูจเปสต์
เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน