กลุ่ม A
เวลา ทีม เต็ม
Naxxar Lions
บัลซาน เอฟซี
3
3
มอลตาเอฟซี
ทักเซน เรนโบว์เอฟซี
1
0
Naxxar Lions
มอลตาเอฟซี
1
2
ทักเซน เรนโบว์เอฟซี
บัลซาน เอฟซี
0
4
บัลซาน เอฟซี
มอลตาเอฟซี
2
1
Naxxar Lions
ทักเซน เรนโบว์เอฟซี
0
2
กลุ่ม B
เวลา ทีม เต็ม
โฟลเรียน่า เอฟซี
Vittoriosa Stars
5
1
ราบัตอาแจ็กซ์
โคร์มิ เอฟซี
1
1
โฟลเรียน่า เอฟซี 1
ราบัตอาแจ็กซ์
3
1
โคร์มิ เอฟซี 1
Vittoriosa Stars
5
5
Vittoriosa Stars
ราบัตอาแจ็กซ์
1
3
โฟลเรียน่า เอฟซี 1
โคร์มิ เอฟซี
0
3