ลีก
รอบที่ 21
เวลา ทีม เต็ม
เคเลน เอสซี(ญ)
ETO กีโอรี่ (ญ)
0
2
เอ็มทีเค ฮังกาเลี่ยน เอฟซี (ญ)
Astra Hungary Women's
7
0
ดิออสกียอร์วีทีเค (ญ)
เฟเรนซ์วารอซี่ ทีซี (ญ)
2
3
Szetomeharry (W)
Viktoria FC Szombathely Women's
2
3